Dlaczego Sherlock?

Daje wszystkim możliwość wspólnego zgłaszania
i rozwiązywania problemów

Ponad 70% czynności wykonywanych każdego dnia
przez Twoich pracowników NIE jest wartością dodaną dla Klientów.
Każdego dnia Twoi ludzie napotykają setki mniejszych i większych problemów, które nierozwiązywane zwiększają w nich poziom stresu i frustracji. O wielu tych problemach nawet nie było dane Ci usłyszeć, tymczasem badania [1] pokazują, że zajmują blisko trzy czwarte ich czasu pracy. Pozwól wszystkim pracownikom zgłaszać marnotrawstwa, kiedy tylko je zaobserwują. Zapewnij, że żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi.
Sherlock-Waste-1

Daje wszystkim możliwość wspólnego zgłaszania i rozwiązywania problemów

Ponad 70% czynności wykonywanych każdego dnia przez Twoich pracowników NIE jest wartością dodaną dla Klientów.
 
Każdego dnia Twoi ludzie napotykają setki mniejszych i większych problemów, które nierozwiązywane zwiększają w nich poziom stresu i frustracji. O wielu tych problemach nawet nie było dane Ci usłyszeć, tymczasem badania[1] pokazują, że zajmują blisko trzy czwarte ich czasu pracy. Pozwól wszystkim pracownikom zgłaszać marnotrawstwa, kiedy tylko je zaobserwują. Zapewnij, że żadne zgłoszenie nie pozostanie bez odpowiedzi.
Sherlock-Waste-1
Sherlock-Waste-2

Uwalnia potencjał pracowników do wdrażania innowacyjnych pomysłów

Aż 84% kadry zarządzającej uważa, że innowacje są kluczem do wzrostu ich firmy w przyszłości. Tymczasem tylko 6% z nich jest zadowolonych z poziomu innowacyjności swojej organizacji[2].
Uwolnij kreatywność i innowacyjność swoich ludzi, ale skoncentrują ją na najważniejszych problemach w firmie. Spraw, aby pomysły faktycznie stawały się  rzeczywistością. Prawdziwa innowacja to:
Innowacja = problem warty rozwiązania + pomysł + implementacja

Uwalnia potencjał pracowników do wdrażania innowacyjnych pomysłów

Aż 84% kadry zarządzającej uważa, że innowacje są kluczem do wzrostu ich firmy w przyszłości. Tymczasem tylko 6% z nich jest zadowolonych z poziomu innowacyjności swojej organizacji[2].
Uwolnij kreatywność i innowacyjność swoich ludzi, ale skoncentrują ją na najważniejszych problemach w firmie. Spraw, aby pomysły faktycznie stawały się  rzeczywistością. Prawdziwa innowacja to:
Innowacja = problem warty rozwiązania + pomysł + implementacja
Sherlock-Waste-2

Podnosi satysfakcję i buduje zaangażowanie zespołu

Tylko 15% ludzi na całym świecie odczuwa satysfakcje ze swojej pracy i aktywnie się w nią angażuje. Jednocześnie, 70% pracowników wskazuje na to, że to liderzy są odpowiedzialni za poczucie szczęścia.
 Dobre relacje i mądre, świadome przywództwo mogą zapewnić zdrową, przyjazną atmosferę w firmie. Czego oczekują ludzie od lidera?[3] Przede wszystkim sanuje innych ludzi (63% wskazań), buduje poczucie wpływu i przynależności do organizacji (61%), zapewnia przestrzeń do popełnienia błędów i uczenia się (58%), jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników (54%).
Sherlock-Waste-3

 Podnosi satysfakcję i buduje zaangażowanie zespołu

Tylko 15% ludzi na całym świecie odczuwa satysfakcje ze swojej pracy i aktywnie się w nią angażuje. Jednocześnie, 70% pracowników wskazuje na to, że to liderzy są odpowiedzialni za poczucie szczęścia.
 Dobre relacje i mądre, świadome przywództwo mogą zapewnić zdrową, przyjazną atmosferę w firmie. Czego oczekują ludzie od lidera?[3] Przede wszystkim sanuje innych ludzi (63% wskazań), buduje poczucie wpływu i przynależności do organizacji (61%), zapewnia przestrzeń do popełnienia błędów i uczenia się (58%), jest otwarty na nowe pomysły i inicjatywy pracowników (54%).
Sherlock-Waste-3
Sherlock-Waste-4

Zapewnia lepsze wyniki
i realne rezultaty biznesowe

Badania wskazują, że firmy posiadające zaangażowanych pracowników mają średnio
22% wyższą produktywność, 60% wyższą jakość usług i 87% mniejszą rotację. [4]
Spraw, aby wszyscy pracownicy skoncentrowali swoją energię na rozwiązywaniu problemów wartych rozwiązania. Wdrażaj te pomysły, które wspólnie wybierzecie, jako wartościowe i mające realny wpływ na cele biznesowe. Doskonalcie procesy, poprawiajcie jakość, eliminujcie marnotrawstwa każdego dnia.

Zapewnia lepsze wyniki i realne rezultaty biznesowe

Badania wskazują, że firmy posiadające zaangażowanych pracowników mają średnio 22% wyższą produktywność, 60% wyższą jakość usług i 87% mniejszą rotację. [4]
Spraw, aby wszyscy pracownicy skoncentrowali swoją energię na rozwiązywaniu problemów wartych rozwiązania. Wdrażaj te pomysły, które wspólnie wybierzecie, jako wartościowe i mające realny wpływ na cele biznesowe. Doskonalcie procesy, poprawiajcie jakość, eliminujcie marnotrawstwa każdego dnia.
Sherlock-Waste-4

© Copyright 2019 Sherlock Waste | Zmień frustrację w innowację. All rights reserved
© Copyright 2019 Sherlock Waste | Zmień frustrację w innowację. All rights reserved