Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sherlock Waste Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 34a/28, 50-249 Wrocław, (dalej „Sherlock Waste”).

Sherlock Waste Sp. z o.o szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.

Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.

 1. Korzystając z naszej strony internetowej możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, stanowisko, nazwa firmy

 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wypełniania formularza kontaktowego /mailingowego. Brak Twojej zgody przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie formularza.

 3. W zależności od rodzaju wypełnionego formularza, celem użycia danych osobowych może być:

 • umożliwienie dostępu do pełnej treści strony internetowej

 • wysyłka newslettera

 • obsługa zapytania

 1. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sherlock Waste Sp. z o.o. polegający na dostarczaniu zamówionej komunikacji marketingowej.

 2. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, to będą one przetwarzane do czasu jej wycofania.

 3. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzanych przez Sherlock Waste Twoich danych osobowych w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia. Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.

 2. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.

 3. W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych, oferowanych przez najlepszych w Polsce dostawców, którzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Podmioty z którymi współpracujemy mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji oferowanych przez nie usług np. hosting serwerów pocztowych, wysyłka newslettera itp.

 4. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.

 5. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

 1. Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem /telefonem, a serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.

 2. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala nam na bezpośrednią identyfikację użytkownika.

 3. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

 4. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: charakterze bezprawnym, które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych, których używa Sherlock Waste lub inne podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.

 6. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email contact@sherlockwaste.com. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

 7. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.

© Copyright 2019 Sherlock Waste | Zmień frustrację w innowację. All rights reserved
© Copyright 2019 Sherlock Waste | Zmień frustrację w innowację. All rights reserved